Primárne etalóny E0 Primárna / Sekundárna etalonáž

Ako národné štandardy – s hodnotami odvodenými z medzinárodného primárneho kilogramu.

Etalóny E1 Referenčné etalóny

Ako primárne štandardy – zabezpečujú nadväznosť na  národný etalón.

Závažia E2 Vysoko presné závažia

Naviazané na primárne etalóny E1
Požitie na kontrolu váh I. triedy presnosti, na justáž a testovanie / kalibráciu váh s viac ako 1 000 000 dielikmi, na zabezpečenie kvality v súlade s EN ISO 9001 a na kalibráciu a overenie závažia triedy E2 podľa OIML R111 a E08.

Závažia F1 Analytické

Požitie na kontrolu váh II. triedy presnosti, na justáž atestovanie / kalibráciu váh s počtom dielikov do 100 000, na zabezpečenie kvality v súlade s EN ISO 9001.

Závažia F2 Analytické

Požitie na kontrolu váh II. a III. triedy presnosti, na justáž atestovanie / kalibráciu váh s počtom dielikov do 100 000, na zabezpečenie kvality v súlade s EN ISO 9001.

Závažia M1-M3 Presné a komerčné

Požitie na kontrolu váh III. triedy presnosti, na justáž atestovanie / kalibráciu váh s počtom dielikov do 10 000, na zabezpečenie kvality v súlade s EN ISO 9001.