Servis a integrácia

Profilaxie váh
 • Profilaxiou sa rozumie komletné vyčistenie váh, ich nastavenie, justáž, prípadne kalibrácia. Profilaxiou sa predĺži životnosť váh a predchádza sa prípadným nezhodám vo výrobe (pokiaľ je váha nejak poškodená a aj napriek poškodeniu sa na nej váži).
 • Výsledkom profilaxie je protokol na základe ktorého je možné posúdiť celkový stav váhy.
Školenia
 • Školenie obsluhy váh
 • Školenie údržby váh
 • Aplikačné školenie
 • Dílerské školenie produktové
 • Dílerské školenie servisné
Akreditované kalibrácie
 • Naše akreditované Kalibračné Laboratórium Vám ponúka akreditované kalibrácie váh

Rozsah akreditácie až do 6 000 kg

Náhradné diely

Ako preferovaný partner Vám poskytujeme komplexnú podporu pri servise vrátane originálnych náhradných dielov.

 • Originálne náhradné diely pre produkty T&H
 • Originálne náhradné diely pre váhy Combics, Signum a Midrics
 • Originálne náhradné diely pre priemyselné váhy Minebea Intec
 • Originálne náhradné diely pre dynamické váhy Minebea Intec
 • Originálne náhradné diely pre detektory kovov Minebea Intec
 • Originálne náhradné diely pre zariadenia Sartorius, Sartorius-Intec

V prípade záujmu nás kontaktujte. Pre urýchlenie si prosím pripravte fotografiu výrobného štítku aj so sériovým číslom.

Servis

Ponúkame Vám nasledovné služby našich zaškolených servisných technikov:

 • inštalácia nového zariadenia
 • záručný a pozáručný servis pre zariadenia Minebea Intec
 • sťahovanie jestvujúceho zariadenia
 • servis a justáž váh
 • kalibrácia váh
 • nastavenie produktu a zistenie citlivosti detektorov kovov s vydaním certifikátu
 • nastavenie produktu a zistenie citlivosti Röntgenov s vydaním certifikátu
 • návrh kontrolného procesu
 • GLP

Technické a servisné konzultácie

Váš prístup k odborným know-how v oblasti vážiacej techniky a detekcie cudzích telies. Kvalita nášho technického poradenstva skracuje čas plánovania a zaisťuje bezpečnosť vo fáze vývoja.

Údržba a modernizácia zariadení

Údržba je základný prvok k predchádzaniu porúch a zároveň garancia kvality v procese výroby. Modernizáciou Vašich zariadení získate vždy maximum z Vašeho zariadenia.

Inštalácia a uvedenie do prevádzky

Profesionálne implementácie prekračujúce inštaláciu. S našimi podpornými službami integrátora vás budeme  sprevádzať pri uvedení do prevádzky Vašich aplikácií – až pokiaľ nebudú vyjasnené všetky Vaše otázky.

Informácie, semináre a školenia

csm_PIC_Academy_RBG_fb27932f12

Či už súvisiace s výrobkami alebo z praxe. Budete  mať prospech z mnohých možností pre Vašu kvalifikáciu.