Servisný nástroj miRemote

Servisný nástroj miRemote sa používa všade tam, kde sú základnými požiadavkami spoľahlivá dostupnosť zariadenia a vybavenia. MiRemote je možné použiť na priamy prístup k službám Minebea Intec kdekoľvek a kedykoľvek. To umožňuje analyzovať a kvalifikovať rôzne scenáre prostredníctvom smartfónu alebo tabletu a podľa potreby poskytovať okamžitú podporu.

 • Okamžitá prvá podpora
 • Predĺžená životnosť zariadení a systémov
 • Dostupné po celom svete a cezhranične – nie sú potrebné žiadne víza ani cestovné náklady
 • Rýchla integrácia do existujúcej firemnej infraštruktúry
 • Optimalizovaná technická dostupnosť zariadení a systémov
 • Zníženie porúch
 • Ľahké ovládanie pomocou intuitívnej aplikácie na smartfóne alebo tablete
 • Nákladovo efektívne využitie existujúceho hardvéru
Download

Datasheet

Popis

Servisný nástroj miRemote premosťuje priepasť medzi preventívnou údržbou a nápravnou údržbou, a preto je súčasťou konzistentnej stratégie prevencie a údržby:

 • Rýchly a kvalifikovaný záznam aktuálnej situácie
 • Jednoduché zaznamenanie potrebných servisných opatrení
 • Cielený výber potrebných náhradných dielov
 • Zvyšuje účinnosť volaní do servisu
 • Pomáha odhaliť a opraviť prevádzkové chyby