Winscale

Winscale

Verifikovateľné zobrazenie na počítači a verifikovateľná pamäť Alibi so súhlasom na uloženie hodnôt elektronickej hmotnosti na počítači

  • Jednoduché pripojenie cez RS-232 k štandardnému počítaču
  • Pripojte sieť až na 31 pracovných staníc cez RS-485 a xBPi do počítača
  • Grafické a tabuľkové hodnotenia hodnôt hmotnosti (v programe Excel) sú tiež možné pre užívateľsky orientované zobrazovanie a spracovanie na PC alebo serveri
    Pripojenie k riadiacemu procesnému logiku prostredníctvom systému DDE
Popis

Winscale je overiteľný počítačový displej pre platformy IS alebo diaľkový displej pre váhy Minebea Intec série CW, CIS, FB, FC, FD, LA, ME, LP, ISI, FC-X, FCA-X, FCT01-X a môže byť tiež použitá ako verifikovateľná pamäť Alibi s povolením na ukladanie elektronických hodnôt hmotnosti na PC

Programové nástrojeSoftvér