Weight indicator CSD-903

Váhový indikátor CSD-903

Indikátor hmotnosti CSD-903 rýchlo a spoľahlivo spracováva hmotnostné hodnoty zo sila a  zásobníkových váh. Malé rozmery zjednodušujú inštaláciu.

  • 7-miestny displej pre dobrú čitateľnosť
  • Časovo úsporná konfigurácia
  • Pripojenie pre jednoduchý prenos dát
  • Základné dávkovanie je možné bez ďalšieho programovania
Download

Best practice

Popis
S displejom a klávesnicou pre predné ovládanie

Sedemmiestny displej
Ľahko čitateľný displej s výškou 12 mm zobrazuje hodnotu hmotnosti, jednotku a stav. Osem tlačidiel umožňuje predné ovládanie.
Jednoduchá konfigurácia cez USB / displej
Softvér EzCTS umožňuje jednoduchú konfiguráciu s možnosťou uložiť a vytlačiť sadu parametrov.
Vrátane integrovaného rozhrania RS-422/485 a analógového výstupu 4… 20 mA
Protokol založený na znakoch ASCII prenáša údaje na požiadanie alebo prostredníctvom dátového toku. S analógovým výstupom indikátor poskytuje hodnotu hmotnosti v štandardnom formáte.
Jednoduché jednozložkové dávkovanie
Jednozložkové plnenie s riadiacimi výstupmi pre hrubé, stredné a jemné dávkovanie.

Cestné váhyProcesné terminályVáhové terminály