WK weighing module

Váhový modul WK

Štandardizovaný a modulárny systém na zabezpečenie kvality ponúkajúci neporovnateľnú hodnotu vzhľadom k vynaloženým nákladom. Kapacita až do 120kg; rýchlosť pásu až do 60m/min.

  • Váhový modul s pásmi pre statické váženie a kontrolné váženie
  • Rozmer pásu 300 x 250 mm
  • Určenie hmotnosti a výstup (RS-232), triedenie, 25 pamätí pre výrobky, relé výstupy
  • Pre maximálnu hmotnosť výrobkov do 7kg
  • Výkon až 30 ks/min
  • Voliteľné opcie: počítadlo kusov, detekcia série chýb
Download

Datasheet

Popis

Váhové moduly Minebea Intec WK sa špecializujú na statické váženie s vysokou presnosťou váženia a sú vybavené dopravným pásom pre triedenie výrobkov vľavo/vpravo na základe zadaných hraníc. Modul s vpredu namontovaným ovládacím terminálom umožňuje poloautomatickú a automatickú prevádzku v procese riadenia kvality. Modul je určený na použitie v linke alebo na konci výrobnej linky.Product properties

Rozmer pásu
300 x 250 mm
Presnosť váženia
± 0.4 g
Rozsah váženia
5 g – 7 kg

Kompaktné váhyPlošinové váhy