StatisticalProcessControl-Enterprise

StatisticalProcessControl@Enterprise

Softvér SPC @ Enterprise kombinuje klasické riadenie kvality plnenia s dynamickým riadením procesov pre širokú škálu rôznych systémov, čím efektívne podporuje riadenie kvality vašich výrobných procesov.

  • Efektívne vytváranie sietí rôznych zariadení a systémov od spoločnosti Minebea Intec a ďalších dodávateľov
  • Jednoduché zálohovanie dát prinesie nižšie riziko straty dát
  • Rýchle riadenie procesov vďaka silnému monitorovaciemu programu
  • Jednoducho generujte štatistiky produkcie alebo kalibrácie
Download

Brochure

Popis
Sieťové výrobné procesy so SPC @ Enterprise
  • Centralizované riadenie údajov zabraňuje nadbytku dát: Kmeňové dáta sú vytvorené centrálne v SPC @ Enterprise a sú preto dostupné na všetkých zariadeniach.
  • Automatický prenos nameraných údajov do databázy. Všetky údaje sú okamžite dostupné centrálne na vyhodnotenie a výstupy vo výrobnej a kalibračnej štatistike.
  • Monitorovanie v reálnom čase: Skráťte čas odozvy pomocou individuálne nastavených alarmov a všetkých prebiehajúcich výrobných testov, ktoré sú k dispozícii na prvý pohľad.
  • Centrálne ukladanie dát v databáze MS SQL zabezpečuje vysokú bezpečnosť dát a rôzne možnosti automatizácie systému a spojenia s ERP systémami alebo systémami MES.

PlastySoftvérŠtatistické váženie