Software miOPC

Softvér miOPC – Váš server OPC UA pre ľahkú integráciu váhy

OPC UA (Open Platform Communications Unified Architecture) je štandard pre komunikáciu v oblasti priemyselnej automatizácie – presnejšie: komunikačný protokol stroj-stroj pre priemyselnú automatizáciu. Server umožňuje výmenu údajov medzi operačnými systémami napríklad medzi váhami a systémami vyššej úrovne, ako sú systémy ERP alebo MES. miOPC je vhodný napríklad pre platformy Combics, Signum, Midrics a IS.

Vďaka miOPC ponúka Minebea Intec ako líder v oblasti inovácií nové riešenie pre trh, ktoré predstavuje dôležitý krok k štandardizácii a nezávislosti zákazníka. miOPC vyhovuje novému štandardu rozhrania OPC UA podľa „Špecifikácie kompendia OPC UA pre váhovú technológiu“. Toto bolo vytvorené poprednými výrobcami váh a v spolupráci s VDMA a ISW Stuttgart a stane sa novým štandardom v oblasti vážiacich technológií.

Aplikácie: miOPC je ideálne serverové riešenie pre integráciu váh do IT infraštruktúry

Softvér miOPC inštaluje server OPC UA ako službu a umožňuje tak integráciu váh do existujúcej štruktúry IT. Váženie je tak možné zaznamenávať pomocou štandardného protokolu v softvéri zákazníka.

Benefity

  • Jednoduché pripojenie existujúcich váh cez Ethernet TCP / IP alebo sériové RS232
  • Štandardný profil váh OPC UA podľa Nadácie OPC: „Špecifikácia kompendia OPC UA pre váženie“.
  • Zabezpečenie údajov šifrovaním
  • Jednoduché a intuitívne ovládanie

Vlastnosti

  • Softvér miOPC inštaluje server OPC UA ako službu, ktorá umožňuje integráciu existujúcich váh do IT štruktúry. Jednoduchá dodatočná montáž šetrí veľa nákladov a rizík.
  • Server OPC UA plne vyhovuje „Špecifikácii kompendia OPC UA pre váhovú technológiu“. To znamená, že hodnoty sa prenášajú v štandardizovanom formáte
  • Súčasné algoritmy na šifrovanie údajov spĺňajú najvyššie požiadavky na zabezpečenie údajov medzi serverom a klientom. Toto je obzvlášť dôležité pre prenosy cez internet
  • Server sa spravuje pomocou aplikácie prehľadávača. Aplikácie sa vykonávajú prostredníctvom intuitívneho užívateľského rozhrania. Užívateľ a heslo chránia pred neoprávneným prístupom

Odvetvia vhodné pre miOPC

OPC UA je už etablovaný ako štandard v mnohých odvetviach. Ako serverové riešenie je miOPC vhodný pre všetky priemyselné odvetvia. MiOPC tak nachádza uplatnenie v potravinárskom a nápojovom priemysle, ako aj v chemickom, strojárenskom, automotive alebo farmaceutickom priemysle. Integrácia existujúcich váh do IT infraštruktúry sa oplatí: Prostredníctvom softvéru je možné monitorovať výrobu jednoduchým a užívateľsky príjemným spôsobom. To umožňuje presnú analýzu procesu a navyše prístupy k optimalizácii efektívnosti a výkonu. miOPC – dôležitý krok v smere k Priemyslu 4.0.

Demo Software Download

30 dňový demo software je dostupný na stiahnutie

Softvér