Softvér

Minebea Intec ponúka procesné softvérové systémy založené na PC pre štatistickú kontrolu procesov a dávkovanie a formuláciu. Všetky systémy obsahujú intuitívne používateľské rozhranie, ktoré je optimálne pre operátora a má minimálne požiadavky na školenie.

OPC Server

Štandardné rozhranie pre integráciu váhy Minebea Intec do vyšších systémov elektronického spracovania dát. ... Viac informácií

Winscale

Winscale je overiteľný počítačový displej pre platformy IS alebo diaľkový displej pre váhy Minebea Intec ... Viac informácií