Röntgeny

Spoločnosť ScaleTech, s.r.o. má povolenie pre dovoz, predaj, inštaláciu a opravy zariadení s ionizujúcim žiarením.

Ponúkame Vám kompletné portfólio Minebea Intec röntgenových systémov na kontrolu balených výrobkov. Typické aplikácie zahŕňajú kartóny, škatule, vrecká, podnosy , flašky, … ,  ktoré môžu obsahovať širokú škálu suchých alebo kvapalných potravinových produktov. Modely Dylight, Dymond a Dyxim-FB sú špeciálne navrhnuté pre tieto aplikácie.

V prípade záujmu o produkty nás požiadajte o zaslanie dotazníka,  ktorý je lokalizovaný do Slovenského jazyka.

Dyxim D

Dyxim D je systém dvojitého vyžarovania röntgenového žiarenia, ktorý produkuje dva röntgenové snímky v 90 ° uhle ... Viac informácií

Dyxim S

Systém Dyxim S je systém s vysokým výkonom pre spoľahlivé sledovanie vysokých kontajnerov pri veľmi vysokých rýchlostiach. ... Viac informácií