Programové nástroje

Minebea Intec ponúka výkonné softvérové nástroje na integráciu našich produktov a riešení do systémov riadenia procesov a MES. Nástroje zahŕňajú OPC a ďalšie priemyselné štandardy.

OPC Server

Štandardné rozhranie pre integráciu váhy Minebea Intec do vyšších systémov elektronického spracovania dát. ... Viac informácií

Winscale

Winscale je overiteľný počítačový displej pre platformy IS alebo diaľkový displej pre váhy Minebea Intec ... Viac informácií