Snímače a sety pre silá a zásobníky

Spoločnosť Minebea Intec ponúka kompletný rad snímačov zaťaženia a príslušných montážnych zostáv na váženie procesných nádob a síl. Aplikácie sa vzťahujú od kontroly nízkej presnosti zásob až po dávkovanie s vysokou presnosťou. Ďalšie aplikácie zahŕňajú váženie plavidiel v oblastiach vyžadujúcich Ex certifikované zariadenie alebo hygienickú konštrukciu a váženie vonkajších síl v zemepisných oblastiach.