Kombinované systémy

Kombinované  váhy Minebea Intec ponúkajú okrem funkcií kontrolného váženia aj spoľahlivú detekciu cudzích telies prostredníctvom integrovanej technológie detekcie kovov Vistus. Toto riešenie výrazne znižuje požadovaný priestor a optimalizuje ovládanie používateľov. Kontrolné váhy aj detektory kovov sú riadené cez jedno ergonomicky navrhnuté užívateľské rozhranie.

V prípade záujmu o produkty nás požiadajte o zaslanie dotazníka,  ktorý je lokalizovaný do Slovenského jazyka.