Digital Technology

Snímače Pendeo s technológiou Digital Assistance Technology znižujú dobu inštalácie a kalibrácie a zvyšujú celkovú efektívnosť zariadenia. Ak dôjde k poruche snímača zaťaženia, zobrazí sa chybové hlásenie identifikujúce snímač zaťaženia. Pre aplikácie, ktoré nie sú schválené W & M, je možné simulovať náhradný signál snímača zaťaženia, ktorý udržiava váhu v prevádzke až do vykonania opravy.