O spoločnosti

_

Spoločnosť ScaleTech, s.r.o. ako Export-Ditribučný a preferovaný partner spoločnosťou Minebea-intec importuje všetky produkty a zariadenia vyrobené pod značkou Minebea-intec na územie SR a ČR. Ako autorizovaná spoločnosť vykonávame predaj, servis a poradenstvo  v oblasti merania, meracích technológií a návrhu meracích procesov vo výrobe pomocou produktov Minebea-intec. Náš tým zložený z odborníkov pôsobiacich v strojárenskom, chemickom a potravinárskom priemysle je Vám k dispozícii.  Vybudovali sme sieť servisných technikov na území SR a ČR tak, aby sa naša ponuka, čo najviac prispôsobila Vašim finančným možnostiam. Naši výrobcom preškolení technici sú Vám k dispozícii. Koordinujeme partnerský program pre lokálne váharské spoločnosti.

Ako prví poskytujme na území Slovenskej Republiky a Českej Republiky kompletné portfólio zariadení a služieb v rámci jednej spoločnosti. Naša spoločnosť je poistená pre prípad vzniku škody pri servise a inštalácii zariadení.

Naše Akreditované Kalibračné Laboratórium Vám poskytuje akreditované kalibrácie váh až do 6 t.

Spoločnosť ScaleTech, s.r.o. má zavedený a udržiavaný  systém manažérstva kvality STN EN ISO 9001:2016 a Kalibračné Laboratórium je akreditované SNAS, ktorý je signatárom EA MLA a ILAC MRA v oblasti akreditácie laboratórií.

Zároveň je naša spoločnosť registrovaná pre opravu a montáž určených meradiel (registrácia vydaná ÚNMS SR) a má povolenie na dovoz, inštaláciu a opravy zdrojov ionizujúceho žiarenia (registrácia vydaná Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky).

Certifikáty

_
BRO_Partner_BF_Scaletech_SK
prefered_partner