Aplikácie: Kontrola spotrebiteľského balenia

Pre kontrolu spotrebiteľského máme pre Vás v ponuke dva typy riešení:

1. Samostatné váhy Combics 3 s aplikáciou kontroly spotrebiteľského balenia. Tento model je vhodný pre malé výroby. Váha je pripojená na tlačiareň kde sa tlačia všetky štatistické informácie a grafy. Jednoduchá obsluha je samozrejmosťou.

2. Využitie programu SPC @ Enterprise a váh (statických a dynamických) zapojených pomocou štruktúrovanej siete Ethernet do systému.

Softvér SPC @ Enterprise kombinuje klasické riadenie kvality plnenia s dynamickým riadením procesov pre širokú škálu rôznych systémov, čím efektívne podporuje riadenie kvality vašich výrobných procesov.

  • Efektívne prepojenie rôznych zariadení a systémov od spoločnosti Minebea Intec a ďalších dodávateľov
  • Jednoduché zálohovanie údajov vráti nižšie riziko straty údajov
  • Rýchle riadenie procesov vďaka silnému monitorovaciemu programu
  • Jednoducho generujte štatistiky produkcie alebo kalibrácie
  • Zobrazuje aktuálny stav kontrolných váh a detektorov kovov vrátane dennej histórie, protokolovania chybových správ, zmien produktu a udalostí
  • Zasielanie alarmov e-mailom

Prepojené výrobné procesy s SPC @ Enterprise
Centralizovaná správa údajov zabraňuje prebytku dát: Kmeňové dáta sa vytvárajú centrálne v SPC @ Enterprise, a preto sú dostupné na všetkých zariadeniach.

Automatický prenos nameraných údajov do databázy. Všetky údaje sú okamžite k dispozícii centrálne na vyhodnotenie a výstup vo výrobnej a kalibračnej štatistike.

Monitorovanie v reálnom čase: Znížte čas odozvy pomocou individuálne nakonfigurovaných alarmov a všetkých spustených výrobných testov na prvý pohľad.

Centrálne úložisko v databáze MS SQL zaisťuje vysokú bezpečnosť údajov a rôzne možnosti pre automatizáciu systému a pripojenie k systémom ERP alebo MES

Maxxis 5

Voľne programovateľný procesný terminál, navrhnutý pre rôzne aplikácie, Phase, Batching, Filling, IBC, Counting a Truck Weighing. … Viac informácií